Uw BHV
WWW uw-bhv.nl

       Wij doen meer        Wij doen meer        Wij doen meer        Wij doen meer
BHV: foto 1 van 3
BHV: foto 1 van 3

Trainingen - BHV op locatie

De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde adequaat zijn taken kan uitvoeren.

Dit betekent dat de BHV-er zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden. Door BHV-ers jaarlijks een herhalingscursus te laten volgen, kunnen werkgevers aantonen te voldoen aan de basisverplichting.

UW-BHV verzorgt klantgerichte BHV herhalingscursussen. Deze cursussen worden gegeven op locatie, waardoor deze goed aansluiten op de specifieke risico's van een bedrijf of instelling.

Tijdens de herhalingsbijeenkomst wordt getoetst of de kandidaat nog steeds aan de wettelijke eisen voldoet en de voorgeschreven verrichtingen nog beheerst. Tevens kunnen we toetsen of de kennis van de procedures van uw BHV-organisatie aanwezig is