Uw BHV
WWW uw-bhv.nl

       Wij doen meer        Wij doen meer        Wij doen meer        Wij doen meer
BHV: foto 1 van 2
BHV: foto 1 van 2

Trainingen - BHV Basis (op locatie)

UW-BHV verzorgt klantgerichte BHV cursussen bij u op locatie. Door de BHV cursus op de werkplek te geven sluit deze aan op de specifieke risico's van een bedrijf of instelling.

De cursus wordt gegeven conform het opleidingsprofiel samengesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De cursus duurt 2 dagen (of 4 dagdelen). Een combinatie middag en avond behoort tot de mogelijkheden.

Onderwerpen BHV cursus

Indien de risico-inventarisatie heeft uitgewezen dat de "standaard" inhoud van de cursus niet voldoet, kan ook maatwerk worden geleverd.

De cursus bedrijfshulpverlening wordt afgesloten met een Certificaat van de NIBHV.

Aangezien het noodzakelijk is te allen tijde te beschikken over parate kennis en vaardigheden is het aan te raden minimaal één keer per jaar te herhalen, 1 dagdeel levensreddendehandelingen en een 1 dagdeel brand, ontruiming en communicatie

De cursusinhoud

De basiscursus heeft diverse te behandelen onderwerpen. Klik hier voor de inhoud van de cursus.