Uw BHV
WWW uw-bhv.nl

       Wij doen meer        Wij doen meer        Wij doen meer        Wij doen meer
BHV: foto 1 van 3
BHV: foto 1 van 3
BHV: foto 1 van 3

Trainingen - AED

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is niet moeilijk in het gebruik, een juiste werkwijze kan echter alleen worden gegarandeerd na het volgen van een AED cursus.

UW-BHV verzorgt klantgerichte AED cursussen. Deze AED cursussen worden gegeven op locatie, waardoor deze goed aansluiten op de specifieke risico's van uw bedrijf of instelling.

Na het volgen van de opleiding Gebruik Automatische Externe Defibrillator zijn de deelnemers in staat om bij een slachtoffer met een (vermoedelijke) circulatie stoornis de AED adequaat in te zetten.

In de cursus AED wordt aandacht besteed aan:

De deelnemer moet aantoonbaar door een BHV-, reanimatie-, EHBO/FAI diploma de reanimatietechniek beheersen.

De AED cursus duurt 3 uur. Als men niet beschikt over de vereiste vooropleiding duurt de opleiding 4 uur. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Aangezien het noodzakelijk is te allen tijde te beschikken over parate kennis en vaardigheden is het aan te raden minimaal één keer per jaar te herhalen.