Uw BHV
WWW uw-bhv.nl

       Wij doen meer        Wij doen meer        Wij doen meer        Wij doen meer
BHV: foto 1 van 3
BHV: foto 1 van 3
BHV: foto 1 van 3

Trainingen - Algemeen

UW-BHV verzorgt opleidingen en trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Opleidingen worden gegeven op uw locatie, waardoor deze goed aansluiten op de specifieke risico's van uw bedrijf of instelling.

Maatwerk

De overheid heeft voor de opleiding van BHV-ers een profiel opgesteld. Als bedrijfshulpverleners volgens dit profiel worden opgeleid, is er sprake van een algemene basiskennis. Voor de basisopleiding volgen we de eisen van de NIBHV.

Na de basisopleiding gaan we de herhalingslessen aanpassen aan uw wensen. Daar bedoelen we mee, dat we de lessen gaan opbouwen aan de hand van uw BHV-organisatie en natuurlijk de verplichte kennis.

De voordelen van maatwerk zijn groot, de deelnemer kan zich vaak beter herkennen in de gespeelde situaties en heeft daardoor een boeiender opleiding dan de deelnemer die een "standaard" opleiding volgt. Dit komt omdat wij tijdens de lessen gebruik maken van uw eigen procedures en calamiteiten- of ontruimingsplan.

Op basis van de uitkomsten uit uw risico-inventarisatie en aan de hand van gehouden oefeningen kan de opleiding worden aangepast, niet relevante onderdelen kunnen worden weggelaten en relevante onderwerpen kunnen worden toegevoegd.

De trainingen (klik hier om de folder te downloaden)

De tarieven

Wij bieden een groot aantal mogelijkheden in opleidingen en advisering. Klik hier voor de meest recente tarieven.

De Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor de algemene voorwaarden.